สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

[ 29-12-2564 ] Hits:31

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045-489022 (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง)

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

[ 02-12-2564 ] Hits:76

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …..วันพ่อแห่งชาติ….. วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้

ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวม่วงสามสิบ

[ 24-11-2564 ] Hits:53

ม่วงสามสิบเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองดอกบัว ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวม่วงสามสิบ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ - พระบรมพุทโธ (ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ) - พ่อปู่-แม่ย่า (สวนสาธารณะดอนปู่ตา) - เจดีย์อนุสรณ์พระมงคลกิตติธาดา (วัดป่าวิเวกธรรมชาน์) และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอำเภอม่วงสามสิบ และอย่าลืม แวะถ่ายภาพ ? เช็คอิน ณ จุดเช็คอินสวย ๆ หน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบนะคะ

ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ยึดหลัก 3R

[ 18-11-2564 ] Hits:63

ลอยกระทงปีนี้ ยึดหลัก 3R ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ✅ปลอดเหล้า ✅ปลอดภัย ✅ไกลโควิด-19

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองดอกบัว)

ม่วงสามสิบเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองดอกบัว ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวม่วงสามสิบ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ