สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศ/คำสั่ง
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …..วันพ่อแห่งชาติ….. วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้

[ 02-12-2564 ] Hits:28

ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวม่วงสามสิบ

ม่วงสามสิบเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองดอกบัว ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวม่วงสามสิบ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ - พระบรมพุทโธ (ถนนสายวัฒนธรรมอำเภอม่วงสามสิบ) - พ่อปู่-แม่ย่า (สวนสาธารณะดอนปู่ตา) - เจดีย์อนุสรณ์พระมงคลกิตติธาดา (วัดป่าวิเวกธรรมชาน์) และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในอำเภอม่วงสามสิบ และอย่าลืม แวะถ่ายภาพ ? เช็คอิน ณ จุดเช็คอินสวย ๆ หน้าที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบนะคะ

[ 24-11-2564 ] Hits:19

ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ยึดหลัก 3R

ลอยกระทงปีนี้ ยึดหลัก 3R ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ✅ปลอดเหล้า ✅ปลอดภัย ✅ไกลโควิด-19

[ 18-11-2564 ] Hits:22

ขอความร่วมมือทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 64

[ 12-11-2564 ] Hits:40

  1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ