วันจันทร์, 23 เมษายน 2561 20:55

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดทำ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ