Big cleaning day

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อสม. และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ วัดม่วงสามสิบ

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ