โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการค้า การลงทุน และบริการของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้จัดเวทีสร้างการรับรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงานและจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน แบบเคลื่อนที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการเคลื่อนภารกิจตามนโยบายแห่งรัฐและนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ณ ศาลาอเนกประสงค์สวนสาธารณะดอนปู่ตา

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ