โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 17:09

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตา

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ