ปรับปรุงล่าสุด 11 เม.ย. 2024 03:42:03 1,386

โครงสร้างการบริหารงาน

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ