ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2022 07:32:55 887

โครงสร้างการบริหารงาน

 

- แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

- ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ