ปรับปรุงล่าสุด 7 มี.ค. 2023 04:13:06 1,220

 

ชาย 1,426 คน
หญิง 1,587 คน
ประชากรทั้งสิ้น 3,011 คน
จำนวนครัวเรือน 1,610 ครัวเรือนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566