กองการประปา

กองการประปา

นายอนุเทพ อินทร์งาม

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

พนักงานเทศบาล

นางสุพัตรา ศรีเฉลิม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกิตติธัช รักพันธ์

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

นางสาวกนกพร ควรการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ