หัวหน้าส่วนราชการ

นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางไอ่รดา ดีเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวโฉมไสล ศรีวิสุทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุเทพ อินทร์งาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพลวัฒน์ บุญหนุน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธาฯ

นายอนุเทพ อินทร์งาม

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ