หัวหน้าส่วนราชการ

นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวโฉมไสล ศรีวิสุทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปัญญาพล พันธ์โนเรศน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพลวัฒน์ บุญหนุน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางไอ่รดา ดีเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ