หัวหน้าส่วนราชการ

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล

นางอรวรรณ ชนะกุล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางอรวรรณ ชนะกุล

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางยุวดี เภสัชชะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายปัญญาพล พันธ์โนเรศน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอรวรรณ ชนะกุล

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางไอ่รดา ดีเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองประปา

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ