กองคลัง

นางสาวโฉมไสล ศรีวิสุทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานเทศบาล

นางสาวโฉมไสล ศรีวิสุทธิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาวลลิตตา ป้องภัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวเนตรนภา วิริยะกุล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางณัฏฐริณีย์ เสสแสงศรี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ