Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพลวัฒน์ บุญหนุน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

พนักงานเทศบาล

นางชุติมา ลอยฟ้า

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวิตรี บุญหนุน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ