กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพลวัฒน์ บุญหนุน

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

พนักงานเทศบาล

นางชุติมา ลอยฟ้า

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวิตรี บุญหนุน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ