กองการประปา

นายอนุเทพ อินทร์งาม

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

พนักงานเทศบาล

นางสุพัตรา ศรีเฉลิม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกิตติธัช รักพันธ์

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

นางสาวกนกพร ควรการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวเปรมา กุลเกลี้ยง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ