กองประปา

นางไอ่รดา ดีเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองประปา

พนักงานเทศบาล

นางสาวกนกพร ควรการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวลลิตตา ป้องภัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสุพัฒตา ศรีเฉลิม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกิตติธัช รักพันธ์

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

นายปิยะพัฒน์ ศรีผึ้ง

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ