กองการประปา

นางไอ่รดา ดีเลิศ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

พนักงานเทศบาล

นางสุพัฒตา ศรีเฉลิม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกิตติธัช รักพันธ์

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

นางสาวกนกพร ควรการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ