กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงาน กศน.ม่วงสามสิบ, โรงพยาบาลม่วงสามสิบ, เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ, สถานีตำรวจภูธรม่วงสามสิบ, มูลนิธิจีตัมเกาะอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ แจกขนมของรางวัล มอบความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ
14 ม.ค. 2023 13:25:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 41
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงาน กศน.ม...
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะดอนปู่ตา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
27 ธ.ค. 2022 17:58:15 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 93
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ,นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ข้าราชการ พนั...
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองม่วงสามสิบ
23 ธ.ค. 2022 17:41:51 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 100
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ,นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ข้าราชการ พนั...
ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว” บริเวณสวนผัก (ที่ทำการประปาหมู่ 5)
14 ธ.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 82
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว” บริเวณสวนผัก (ที่ทำการประปาหมู่ 5)  
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม
5 ธ.ค. 2022 14:40:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 92
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ,นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,  ข้าราชกา...
โครงการ 9 สู่ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงพนัน ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะดอนปู่ตา
1 พ.ย. 2022 12:25:37 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 98
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รักษาราชแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ  พร้อมผู้สูง...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ หน้าเสาธง ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
1 พ.ย. 2022 09:16:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 76
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายวัชระ  รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ , นายนิพนธ์  ถิระโคตร รองนายกฯ, นายหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, คณะผู้บริหาร, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รักษาราชการแทนปลัดเทศ...
ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยดำเนินการภายใต้โครงการ 5 ส.
31 ต.ค. 2022 14:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 80
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวัชระ  รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ , รองนิพนธ์  ถิระโคตร รองนายกฯ, รองหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, นายสมพงษ์ รักพันธ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาช...
พิธีน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
23 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 86
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ, นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,  ข้า...
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 13 ตุลาคม 2565
13 ต.ค. 2022 13:25:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 114
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ,นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,  ข้าร...
ร่วมพิธีถวยบั้งไฟสักการะพ่อปู๋ แม่ย่า ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีให้ชนรุ่นหลังรู้จักและให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
26 พ.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 162
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายศักดิ์ดา ขัมภะกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน...
โครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว”
21 เม.ย. 2022 16:40:08 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 294
วันที่ 21 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว” บริเวณสวนผัก (ที่ทำการประปาหมู่ 5) โดยมีผั...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
12 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 174
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการใน...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
28 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 142
อเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
13 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 119
   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชกา...
ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
9 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 192
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ พร้อม รองนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกฯ, รองหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, นายสมพงษ์ รักพันธ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภ...
26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
26 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 142
  26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด   แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร 1386
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
23 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 111
 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นซึ่งมียุงลายเป็นพาห...