ร่วมพิธีถวยบั้งไฟสักการะพ่อปู๋ แม่ย่า ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีให้ชนรุ่นหลังรู้จักและให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
26 พ.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 78
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายศักดิ์ดา ขัมภะกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน...
โครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว”
21 เม.ย. 2022 16:40:08 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 133
วันที่ 21 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว” บริเวณสวนผัก (ที่ทำการประปาหมู่ 5) โดยมีผั...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
12 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 107
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการใน...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
28 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 92
อเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
13 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 71
   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชกา...
ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
9 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 126
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ พร้อม รองนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกฯ, รองหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, นายสมพงษ์ รักพันธ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภ...
26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
26 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 84
  26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด   แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร 1386
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
23 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 67
 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นซึ่งมียุงลายเป็นพาห...
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และการประชาคม เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
11 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 116
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายวัชระ  รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาท...
เชิญชวนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ลงทะเบียนรับ “วัคซีนป้องกันโควิด ผ่าน LINE OA ” อุบลพร้อม ”
9 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 72
เชิญชวนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ลงทะเบียนรับ “วัคซีนป้องกันโควิด ผ่าน LINE OA ” อุบลพร้อม ” (สแกน QR Code)   ✅โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤ...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
3 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 60
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  
โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
31 พ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 65
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมข้าราชการ และพนักงานเทศบาล...
โครงการ 5 ส
28 พ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 63
   วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะดอนปู่ตาและบริเวณสวนสาธาร...
ลงพื้นที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการประปา หมู่1 และแก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำประปาหมู่ 1 ขัดข้อง
25 พ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 76
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้ รองนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกฯ, รองหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, นายสมพงษ์ รักพันธ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมทีมงานผู้บริ...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
9 พ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 74
   ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564
8 ก.พ. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 68
        การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
"กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"
21 ต.ค. 2020 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 75
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้ นายอภินันท์ หินแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และข้าราชการ เจ้า...