เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 13 ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) เมื่อวันที่ 3 และ 6 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่ตำบลขุหลุ และตำบลคำเจริญ
18 มิ.ย. 2024 19:36:42 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 30
นายเทพศิรินทร์ อิ่มใจ นายอำเภอตระการพืชผล ได้มอบหมายให้นางสาวศรีสุภาพ ราชอาษา ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลขุหลุ ตำบลคำเจริญ และตำบลกระเดียน พร้อมด้วยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระก...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 59
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗         นายสุทิน งามเลิศ นายอำเภอม่วงสามสิบ และ นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 2024 16:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 57
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗           นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ ข้าราชการเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน พร...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
30 พ.ค. 2024 10:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 62
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567           นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่ว...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567
28 พ.ค. 2024 13:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 45
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567           นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ  ร่วมปลูกต้นไม...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมถวยบั้งไฟพ่อปู่ แม่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ และจุดบั้งไฟถวายจากเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ และบั้งไฟจาก 4 หมู่บ้าน
26 พ.ค. 2024 11:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 31
วันที่ 26 พฤษภาคม 2567          นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ ผู้บริหาร สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์ก...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรรมในโครงการบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567  
25 พ.ค. 2024 16:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 21
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567           นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ ผู้บริหาร สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับ  ผู้ใหญ่บ้...
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9 พ.ค. 2024 16:29:51 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 97
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น...
งานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
19 เม.ย. 2024 14:24:54 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 108
 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ...
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาอเนกประสงค์สวนสาธารณะดอนปู่ตา
22 ก.พ. 2024 14:21:45 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 170
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
15 ม.ค. 2024 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 163
วันที่ 13 มกราคม 2567         นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธ.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 151
วันที่ 5 ธันวาคม 2566           นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกเทศมนตรี, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชกา...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
23 ต.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 215
วันที่ 23 ตุลาคม 2566            นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, นายหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลั...
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
14 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 142
วันที่ 13 ตุลาคม 2566           นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้ นายหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร  รั...
กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้การทำเทียนพรรษา "ชุมชนคนทำเทียน อำเภอม่วงสามสิบ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566"
25 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 227
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, นายหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกเทศมนตรี, นายนิพนธิ์ ถิระโคตร รองนายกฯเทศมนตรี, ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรร...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
12 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 186
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้ นายนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกเทศมนตรี ข้าราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้...
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี 2566 โดยมีการแสดง “ฟ้อนรำ 231 ปี อุบลราชธานี”
4 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 210
วันที่ 4 สิงหาคม  2566 นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ, นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ,  นายกองค์การบริหารส่...
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
28 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 185
วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน พร้อมประชาชนชาวม่วงสามสิบ ร่วมพ...