การวางแผนติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือน กรกฎาคม
6 ก.ค. 2022 14:11:03 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 62
#อย่าลืมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เดือน กรกฎาคม นี้ มีวันหยุดราชการ ดังนี้ - วันที่ 13 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา - วันที่ 14 ก.ค. วันเข้าพรรษา - วันที่ 15 ก.ค. วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี -...