จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ เป็นพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย ระหว่างวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2566
14 ก.พ. 2023 11:40:04 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 51
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฝนคะนองและลมกระโชกแรง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึงเวลา 06.00 น. วันพรุ่งนี้
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 11 เขต ของจังหวัดอุบลราชธานี
9 ก.พ. 2023 14:21:13 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 78
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 11 เขต ของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รูปแบบ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเ...