ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ นำสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
14 ก.พ. 2024 15:43:27 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 93
ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ นำสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ...