ลานกีฬาอเนกประสงค์ในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
10 ก.ค. 2023 17:07:01 สถานที่ออกกำลังกาย ทต. ม่วงสามสิบ 114
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบจัดให้มีเลานกีฬาอนกประสงค์ในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สถานที่ออกกำลังกายในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
10 ก.ค. 2023 17:05:23 สถานที่ออกกำลังกาย ทต. ม่วงสามสิบ 146
เทศบาลตำบลม่วงสามสิบจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้งทุกหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง