เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
21 ต.ค. 2022 15:13:54 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 190
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ หมายเลขโทรศัพท์ 045-489-022