โครงการ 9 สู่ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงพนัน ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะดอนปู่ตา
1 พ.ย. 2022 12:25:37 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 31
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รักษาราชแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ  พร้อมผู้สูง...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ หน้าเสาธง ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
1 พ.ย. 2022 09:16:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 28
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายวัชระ  รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ , นายนิพนธ์  ถิระโคตร รองนายกฯ, นายหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, คณะผู้บริหาร, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รักษาราชการแทนปลัดเทศ...
ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยดำเนินการภายใต้โครงการ 5 ส.
31 ต.ค. 2022 14:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 34
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวัชระ  รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ , รองนิพนธ์  ถิระโคตร รองนายกฯ, รองหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, นายสมพงษ์ รักพันธ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาช...
พิธีน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
23 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 33
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ, นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,  ข้า...
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 13 ตุลาคม 2565
13 ต.ค. 2022 13:25:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 69
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ,นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,  ข้าร...
ร่วมพิธีถวยบั้งไฟสักการะพ่อปู๋ แม่ย่า ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีให้ชนรุ่นหลังรู้จักและให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
26 พ.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 110
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายศักดิ์ดา ขัมภะกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน...
โครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว”
21 เม.ย. 2022 16:40:08 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 195
วันที่ 21 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว” บริเวณสวนผัก (ที่ทำการประปาหมู่ 5) โดยมีผั...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
12 ส.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 131
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการใน...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
28 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 114
อเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
13 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 91
   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชกา...
ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
9 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 152
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ พร้อม รองนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกฯ, รองหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, นายสมพงษ์ รักพันธ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภ...
26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
26 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 105
  26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด   แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร 1386
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
23 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 84
 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นซึ่งมียุงลายเป็นพาห...
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และการประชาคม เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
11 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 147
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายวัชระ  รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาท...
เชิญชวนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ลงทะเบียนรับ “วัคซีนป้องกันโควิด ผ่าน LINE OA ” อุบลพร้อม ”
9 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 96
เชิญชวนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ลงทะเบียนรับ “วัคซีนป้องกันโควิด ผ่าน LINE OA ” อุบลพร้อม ” (สแกน QR Code)   ✅โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤ...
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
3 มิ.ย. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 77
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  
โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
31 พ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 86
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พร้อมข้าราชการ และพนักงานเทศบาล...
โครงการ 5 ส
28 พ.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 87
   วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะดอนปู่ตาและบริเวณสวนสาธาร...