ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5
28 มิ.ย. 2022 09:00:00 วารสาร/แผ่นพับ ทต. ม่วงสามสิบ 112
ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5 - PM 2.5 คืออะไร - PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร - ใครคือกลุ่มเสี่ยง - ป้องกัน PM 2.5 อย่างไร ที่มา : กองโรคจากการประกอบอาชีพเเละสิ่งเเวดล้อม  กรมควบคุมโรค...