การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 ต.ค. 2022 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย ทต. ม่วงสามสิบ 145

TOP