ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติดงแดง

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติดงแดง

25 ก.ค. 2022 13:45:10 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 64

TOP