ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5

ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5

28 มิ.ย. 2022 09:00:00 วารสาร/แผ่นพับ ทต. ม่วงสามสิบ 121

ความรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5
- PM 2.5 คืออะไร
- PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร
- ใครคือกลุ่มเสี่ยง
- ป้องกัน PM 2.5 อย่างไร

ที่มา : กองโรคจากการประกอบอาชีพเเละสิ่งเเวดล้อม  กรมควบคุมโรคTOP