ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว” บริเวณสวนผัก (ที่ทำการประปาหมู่ 5)

ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว” บริเวณสวนผัก (ที่ทำการประปาหมู่ 5)

14 ธ.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 214

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว” บริเวณสวนผัก (ที่ทำการประปาหมู่ 5)
 

TOP