ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

9 ก.ค. 2021 09:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 51

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ พร้อม รองนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกฯ, รองหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกฯ, นายสมพงษ์ รักพันธ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมทีมงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, นายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล, นายอนุเทพ อินทร์งาม ผอ.กองช่าง, นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นายพลวัฒน์ บุญหนุน พร้อมผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยตลาดสดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิ ทางเข้าตลาดสด ติดตั้งอ่างล้างมือ ติดตั้งป้ายขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และป้ายห้ามเข้าตลาดหากไม่สวมหน้ากากอนามัย พร้อมระบุโทษ หากฝ่าผืนมาตรการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

TOP