ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระบะกระเช้าเหลือง หมายเลขทะเบียน 84-0073 หมายเลขครุภัณฑ์ 012-64-0003 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระบะกระเช้าเหลือง หมายเลขทะเบียน 84-0073 หมายเลขครุภัณฑ์ 012-64-0003 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2022 14:30:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 178

TOP