ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าเหลือง หมายเลขทะเบียน 84-0073 หมายเลขครุภัณพ์ 012-64-0003 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าเหลือง หมายเลขทะเบียน 84-0073 หมายเลขครุภัณพ์ 012-64-0003 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 181

TOP