ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนหล่อง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา บ้านโนนหล่อง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มี.ค. 2023 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 131

TOP