ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสวนสาธารณะดอนปู่ตา บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสวนสาธารณะดอนปู่ตา บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2023 13:25:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 59

TOP