ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ขุดรับและขยายเสียงหอกระจายข่าวไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ขุดรับและขยายเสียงหอกระจายข่าวไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ส.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 336

TOP