ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลดอุตสาหกรรม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลดอุตสาหกรรม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 313TOP