ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ต.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 293TOP