ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

1 ต.ค. 2020 09:00:00 แผนพัฒนาบุคลากร ทต. ม่วงสามสิบ 211TOP