ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม

ประกาศเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม

15 เม.ย. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 221

no detail

TOP