รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

4 เม.ย. 2018 09:00:00 แผนการดำเนินงาน ทต. ม่วงสามสิบ 18

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดทำ รายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

no as attached file.

TOP