รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมรถกระบะรถกระเช้าเหลือง หมายเลขทะเบียน 84-0073 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมรถกระบะรถกระเช้าเหลือง หมายเลขทะเบียน 84-0073 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ธ.ค. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 197

TOP