รายงานขอซื้อจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานขอซื้อจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พ.ย. 2022 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 189

TOP