ร่วมพิธีถวยบั้งไฟสักการะพ่อปู๋ แม่ย่า ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีให้ชนรุ่นหลังรู้จักและให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน

ร่วมพิธีถวยบั้งไฟสักการะพ่อปู๋ แม่ย่า ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีให้ชนรุ่นหลังรู้จักและให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน

26 พ.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 230

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายศักดิ์ดา ขัมภะกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และพ่อแม่พี่น้องชาวม่วงสามสิบ ร่วมพิธีถวยบั้งไฟสักการะพ่อปู๋ แม่ย่า  ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีให้ชนรุ่นหลังรู้จักและให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน  และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพสักการะพ่อปู่ แม่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ชาวอำเภอม่วงสามสิบ ซึ่งป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและเป็นประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ณ สวนสาธารณะดอนปู่ตา

TOP