ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 13 ตุลาคม 2565

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 13 ตุลาคม 2565

13 ต.ค. 2022 13:25:00 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 69

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ,นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,  ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 13 ตุลาคม 2565 โดยนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ 

TOP