ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองม่วงสามสิบ

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองม่วงสามสิบ

23 ธ.ค. 2022 17:41:51 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 101

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ, จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ,นางไอ่รดา ดีเลิศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วยประชาชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมืองม่วงสามสิบ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองม่วงสามสิบ และเป็นสถานที่ให้ประชาชนได้สักการะบูชา ณ ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

TOP