วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ

27 พ.ค. 2022 11:10:37 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 346

TOP