เปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง อปท. ถ้าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่าน (ผู้เสียภาษี) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

เปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง อปท. ถ้าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่าน (ผู้เสียภาษี) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

20 มิ.ย. 2022 12:38:51 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต. ม่วงสามสิบ 10

#เปลี่ยนแปลงต้องแจ้ง  อปท. นะคะ

 • ถ้าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของท่าน (ผู้เสียภาษี)

มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น

 • เกษตรกรรม ► อยู่อาศัย
 • เกษตรกรรม ► อื่นๆ
 • เกษตรกรรม ►ทิ้งไว้ว่างเปล่า
 • อยู่อาศัย ►เกษตรกรรม
 • อยู่อาศัย►อื่นๆ
 • อยู่อาศัย►ทิ้งไว้ว่างเปล่า
 • อื่นๆ►เกษตรกรรม
 • อื่นๆ ►อยู่อาศัย
 • อื่นๆ ►ทิ้งไว้ว่างเปล่า
 • ทิ้งไว้ว่างเปล่า ►เกษตรกรรม
 • ทิ้งไว้ว่างเปล่า ►อยู่อาศัย
 • ทิ้งไว้ว่างเปล่า ►อื่นๆ

enlightenedถ้ามีเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์แล้ว รีบแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ของท่าน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือรู้ถึงเหตุการเปลี่ยนแปลงนั้น  
enlightenedขอแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ (ภ.ด.ส.5) จำชื่อแบบนี้ไว้นะคะ ภ.ด.ส.5 โดยขอได้ที่ อปท. หรือดาวน์โหลดหน้าเว็ปไซต์ อปท. นะค่ะ

TOP