เผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม

เผยแผร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดับเพลิง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม

5 มี.ค. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต. ม่วงสามสิบ 184

TOP