แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

3 ต.ค. 2017 09:00:00 แผนการดำเนินงาน ทต. ม่วงสามสิบ 18

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดทำ แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

no as attached file.

TOP