โครงการ 9 สู่ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงพนัน ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะดอนปู่ตา

โครงการ 9 สู่ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงพนัน ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะดอนปู่ตา

1 พ.ย. 2022 12:25:37 กิจกรรม ทต. ม่วงสามสิบ 31

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ คณะผู้บริหาร จ่าเอกปีย์ธนา พนาดร รักษาราชแทนปลัดเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ  พร้อมผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับมูลนิธิรณรงคฺหยุดพนัน เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง ร่วมโครงการ 9 สู่ชีวิตพอเพียงหลีกเลี่ยงพนัน ณ อาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะดอนปู่ตา

TOP