วันศุกร์, 07 กันยายน 2561 09:53

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางเข้าโรงกรองประปาหมู่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนทางเข้าโรงกรองประปาหมู่ 1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 151,130 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ก.ย. 2561 เป็นเงิน 147,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ