วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 09:53

ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 158,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2561 เป็นเงิน 157,500 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ