เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
169 หมู่ 5 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34140
045-950-480
E-Mail: [email protected]
นายวัชระ รักพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ โทร. 08-5773-8349
นายนิพนธ์ ถิระโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ โทร. 06-2184-1851
นายหลักทรัพย์ แสงบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ โทร. 08-6871-4575
นายสมพงษ์ รักพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ โทร. 08-0151-4779
พ.ต.ท.ประจญ อำพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบ โทร. 09-4395-1470

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE