ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2022 10:33:41 1,188

ถาม: สามารถติดต่อ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ:     โทร.  045-489022  หรือ Email: [email protected]     

ถาม: ติดต่อท่านนายกเทศมนตรีตำบลม่วงสามสิบได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ:    085-7738349

ถาม: วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบ คืออะไรคะ
ตอบ:   "มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ สาธารณูปโภคครบครัน ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน เปี่ยมล้นคุณภาพชีวิต"

ถาม: เทศบาลตำบลม่วงสามสิบเปิดทำการวันไหนบ้างคะเปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ: ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ที่  muangsamsipmuni.go.th โดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
          

ถาม : อยากทราบที่ตั้งของเทศบาลตำบลม่วงสามสิบตั้งอยู่ที่ไหนคะ 

ตอบ: ตำบลม่วงสามสิบ  อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี   โทร. 045-489022   หรือ

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง ทต.ม่วงสามสิบ ได้เลยค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง