คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล
28 ม.ค. 2021 09:00:00 คู่มือประชาชน ทต. ม่วงสามสิบ 148
คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล   เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. 2564   เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 28 มี.ค.2564
28 ม.ค. 2021 09:00:00 คู่มือประชาชน ทต. ม่วงสามสิบ 141
ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. 2564   เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
28 ม.ค. 2021 09:00:00 คู่มือประชาชน ทต. ม่วงสามสิบ 141
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. 2564   เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส  
หยุดทำร้ายคนใกล้ชิด ด้วยควันบุหรี่มือสอง
15 ม.ค. 2021 09:00:00 คู่มือประชาชน ทต. ม่วงสามสิบ 150
  หยุดทำร้ายคนใกล้ชิด ด้วยควันบุหรี่มือสอง ควันบุหรี่มือสองประกอบด้วย สารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมี 70 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง องค์การอนามัยโลกประกาศให้ควันบุหรี่มือสองเป็นสารก่อมะเร...