พระบรมพุทโธ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอม่วงสามสิบ
14 ก.ย. 2022 16:01:22 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต. ม่วงสามสิบ 381
บ หมายถึง  บ้านและวัด ร หมายถึง  ราชการ ม  หมายถึง  มหากษัตริย์ พระบรมพุทโธ  หมายถึง  พระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้น โดย ประชาชน และคณะสงฆ์ ร่วมกับส่วนราชการ ถวายเป็น...
วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง
1 ก.ค. 2020 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต. ม่วงสามสิบ 945
  วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง Print  Email วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ สาขาที่ 7 วัดหนองป่าพง... วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัด...
ม่วงสามสิบออร์แกนิคฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ ที่แรกของภาคอีสานตอนใต้ ฟาร์มเมล่อน แตงโมปลอดสาร ผักผลไม้ปลอดสาร
1 ก.ค. 2020 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต. ม่วงสามสิบ 405
  ม่วงสามสิบออร์แกนิคฟาร์ม ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ ที่แรกของภาคอีสานตอนใต้ ฟาร์มเมล่อน แตงโมปลอดสาร ผักผลไม้ปลอดสาร
สวนสาธารณะดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ - ศาลดอนปู่ตา
1 ก.ค. 2020 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต. ม่วงสามสิบ 638
สวนสาธารณะดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ - ศาลดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่สักการะบูชาของลูกหลานชาวม่วงสามสิบ และผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพร ซึ่งชาวม่วงสามสิบได้จัด...
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
8 มิ.ย. 2020 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต. ม่วงสามสิบ 218
  สวนสาธารณะดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองม่วงสามสิบ - ศาลดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่สักการะบูชาของลูกหลานชาวม่วงสามสิบ และผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพร ซึ่งชาวม่วงสา...
ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
8 มิ.ย. 2020 09:00:00 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ ทต. ม่วงสามสิบ 384
   เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีขึ้นทุกปี   โดยจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ของทุกปี   ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดขบวนฟ้อนรำแต่ล...